Sink

อ่างล้างจานแกรนิต ชนิดติดตั้งใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์ 1 หลุม METRIX รุ่น KIN15UCE

SKU: KIN15UCEPRODUCT FEATURES

คุณสมบัติ 

• อ่างล้างจาน METRIX ชนิด 1 หลุม ติดตั้งใต้ท็อปเฟอร์นิเจอร์       

• เนื้อแกรนิตสังเคราห์ NOUVO+GRANITO สีซีเมนต์ (ปูนเปลือย)

• ขนาดหลุม 50.0 x 40.0 ซม 1 หลุม 

• หลุมลึก 20.0 ซม 

• สะดืออ่างขนาด 3 1/2" พร้อม P-TRAP 

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค 

ขนาดอ่าง : กว้าง x ลึก x สูง : 54.0 x 44.0 ซม.

ขนาดช่องเฟอร์นิเจอร์ : กว้าง x ลึก x สูง : 50.0 x 40.0 ซม.

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

น้ำหนักสินค้า : 8.91 กก. 

น้ำหนักสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์ : 11.56 กก. 

ขนาดกล่องสินค้า : กว้าง x ลึก x สูง : 57.5 x 69.0 x 30.0 ซม. 

PRODUCT REVIEW