Drinking Water Purifier

เครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ติดผนัง Everpure รุ่น PRO-4

SKU: PRO-4PRODUCT FEATURES

เครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ติดผนัง Everpure รุ่น PRO-4

Everpure PRO-4 เครื่องกรองน้ำหลายขั้นตอนในกระบอกอะลูมิเนียมที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพในการกรองสูงสุด ดังนี้

- เยื่อกรอง สามารถช่วยลดแบคทีเรียได้ 99.9999%

- กลิ่นและรสชาติของคลอรีน

- ซีสต์ เช่น Cryptosporidium และ Giardia                             

- ลดแร่ใยหินในน้ำ

- ฝุ่น, ตะกอนและสารแขวนลอย ขนาดตั้งแต่ 0.15 ไมครอนขึ้นไป

TECHNICAL DATA

อัตราการไหลของน้ำ

- ถูกควบคุมไว้ที่ 3.8 ลิตร/นาที (1 แกลลอน/นาที)

 

แรงดันน้ำเข้า

- 0.7-8.6 บาร์ (10-125 psi) โดยมีแรงดันน้ำคงที่

 

อุณหภูมิ

- 2-38 องศาเซลเซียส (35-100 องศาฟาเรนไฮต์)

 

ปริมาตรการกรองน้ำ

 - 13,600 ลิตร (3,600 แกลลอน)

 

ขนาดของเครื่องกรองน้ำ 

- 12.7 ซม. x 21.6 ซม. x 47 ซม.

PRODUCT REVIEW