News Home > > ข่าวสารของ PEN K INTER TRADING > กลุ่มสินค้าแบรนด์ MEX และ BEST เข้าร่วมงานมอบโล่ฉลากประสิทธิภาพสูง 2561

ในภาพอาจจะมี อาหาร

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จํากัด กลุ่มสินค้าแบรนด์ #MEX#SMEG และ #BEST ได้เข้าร่วมงานมอบโล่ฉลากประสิทธิภาพสูง 2561 

"ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับฉลากฯ ภายใต้ "โครงการส่งเสริมเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลาก" ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบโล่ให้รับผู้ประกอบการ เป็นต้น

ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจะช่วยเป็นเครื่องการันตีให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง และยังเป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ ที่เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ภายใต้แผนการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 นั้นเอง


ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ต่างๆ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องดูดควันสำหรับหุงต้ม
ลำดับ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น ปริมาณการใช้
พลังงาน (หน่วย/ปี)

ค่าไฟฟ้า
(บาท/ปี)

ค่าประสิทธิภาพพลังงาน
(ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง / วัตต์)
 
1. BEST  K3120XSS90  183 549  5.27   
2. BEST  P780  183  549  3.95  
3. BEST  P580  183  549  4.03  
4. MEX  KC927X90   168  504  6.72  
5. MEX  KC928X90  146  438  6.57  
6. MEX  SL608GM/X60  183  549  5.79  
7. MEX  SL236  113  339  3.05  
8. MEX  SL236BL 113 339 2.83  
9. MEX  SL226 113 339 2.87  
10. MEX  SL614 190 570 4.75  
11. MEX  SL239 113 339 2.67  
12. MEX  SL226B 113 339 2.57  
13. MEX  SF346XT 124 372 2.51  
14. MEX  K634XS60 241 723 5.21  

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เตารังสีอินฟราเรด
ลำดับ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น ชนิดหัวเตา

ปริมาณการใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (กก./ปี)  

ค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(บาท/ปี)
ค่าประสิทธิภาพ
เชิงความร้อน (ร้อยละ)
1.  MEX PC6692IX 2 63 1,512 57.5
2. MEX PC6792I 2 64 1,536 56.3

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ลำดับ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น ชนิดหัวเตา ปริมาณการใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (กก./ปี)
ค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(บาท/ปี)
ค่าประสิทธิภาพ
เชิงความร้อน (ร้อยละ)
1. MEX BOX6 4 73 1,752 54.3
2. MEX MDX75W 2 110 2,640 53.5
3. MEX VC75 2 117 2,808 54.3
4. MEX V772C 2 124 2,976 53.8
5. MEX V772CX 2 117 2,808 53.6
6. MEX V752M 2 95 2,280 54.3
7. MEX V6772C 2 117 2,808 53.2
8. MEX V8772C 2 117 2,808 53.4
9. MEX V8772CW 2 117 2,808 53.6
10. MEX V3732CD 2 110 2,640 53.4
11. MEX V7825C 2 139 3,336 53.8
12. MEX V7835C 3 128 3,072 53.7
13. MEX MX712M   2  110  2,640  54.3
14. MEX  PC717CB   1  91  2,184  53.9
15.  MEX  PC826G   2  51  1,224  54.0
16.  MEX  PC816G  1  51  1,224  54.4
17.  MEX  PC528I   1  62  1,488  54
18.  MEX  PC527C   2  58  1,392  53.6
19.  MEX  PC577I3   2  58  1,392  53.6
20.  MEX  PC727CB   2  110  2,640  53.7
21.  MEX  PSG561X   1  131  3,144  53.8
             
               
              

ขอขอบคุณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน / โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรม


Copyright © 2012 Pen K Inter Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved.