เตาไฟฟ้าฐานเซรามิก MEX รุ่น HVC232

SKU: HVC232

10,500.00
6,990.00 บาท

เตาไฟฟ้าฐานเซรามิก MEX รุ่น HVC264

SKU: HVC264

17,000.00
11,900.00 บาท