Chimny Hood

เครื่องดูดควันแบบกระโจม MEX รุ่น K631X90

SKU: K631X90PRODUCT FEATURES

คุณสมบัติ

  

  • เครื่องดูดควันแบบกระโจมสเตนเลส สตีล ขนาด 90 ซม.
  • มอเตอร์ดูดควันขนาดใหญ่ 380 วัตต์.
  • กาลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,188 ลบ.ม/ซม.
  • กาลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 950 ลบ.ม/ซม.
  • ปรับระดับความแรงมอเตอร์ได้ 3 ระดับ.
  • ไฟส่องสว่างแบบฮาโลเจน 2 ดวง (2 x 20 วัตต์)
  • ใช้ได้กับการดูดอากาศภายนอกอาคาร.

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง : 899 x 515 x 625-975 มม.
  • ใช้ท่อนาอากาศขนาด : ∅ 150 มม.
  • อัตราการกินไฟสูงสุด : 410 วัตต์ 2 แอมป์.

PRODUCT REVIEW