Drinking Water Purifiers

เครื่องกรองน้ำดื่ม Pentair รุ่น F-3000-B2B (มาตรฐาน NSF No.42, 53)

SKU: F-3000-B2B

9,400.00

7,490.00 บาท

              


PRODUCT FEATURES

เครื่องกรองน้ำดื่ม Pentair รุ่น F-3000-B2B 

เครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงชนิดติดผนัง 3 ขั้นตอน


ประสิทธิภาพในการกรองของ F-3000-B2B

ขั้นตอนที่ 1 :  ไส้กรองหยาบ – ขนาด 5 ไมครอน

 • กรองสิ่งสกปรก ขนาด 5 ไมครอน


ขั้นตอนที่ 2 : ไส้กรอง Carbon Block – ขนาด 1 ไมครอน

 • กรองเชื้อโรค กรองซีสต์
 • กรองสารพิษ สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร และยาฆ่าแมลง
 • กรองคลอรีน
 • กรองอนุภาคของโลหะบางชนิด เช่น ตะกั่ว ปรอท แร่ใยหิน
 • กรองสิ่งสกปรก ขนาด 1 ไมครอน


ขั้นตอนที่ 3 : ไส้กรอง Carbon Block – ขนาด 0.5 ไมครอน

 • กรองเชื้อโรค กรองซีสต์
 • กรองสารพิษ สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร และยาฆ่าแมลง
 • กรองคลอรีน
 • กรองอนุภาคของโลหะบางชนิด เช่น ตะกั่ว ปรอท แร่ใยหิน
 • กรองสิ่งสกปรก ขนาด 0.5 ไมครอน

 

เครื่องกรองน้ำดื่มรุ่น F-3000-B2B ได้รับการรับรองมาตรฐาน

 • มาตรฐาน NSF/ANSI No.42
 • มาตรฐาน NSF/ANSI No.53
 • ตรวจสอบมาตรฐาน SCAN HERE   

    

TECHNICAL DATA

คุณสมบัติทางเทคนิค
•    อัตราการไหลของน้ำ  2.27 ลิตร/นาที (0.6 แกลลอน/นาที)
•    แรงดันน้ำเข้า 2.75-6.89 บาร์ (40-100 psi) โดยมีแรงดันน้ำคงที่
•    อุณหภูมิ 4-38 องศาเซลเซียส (40-100 องศาฟาเรนไฮต์)
•    ปริมาตรการกรองน้ำ 2,555 ลิตร (675 แกลลอน)

 

ขนาดของเครื่องกรองน้ำ

 • 31.7 ซม. x 28.5 ซม. x 13.3 ซม.