Hood

เครื่องดูดควันชนิดติดผนังทรงกล่องบาง สันด้านหน้ากระจกสีดำ 90 ซม METRIX รุ่น STILINO

SKU: STILINOPRODUCT FEATURES

คุณสมบัติ

 • มอเตอร์ขนาดใหญ่ 1 ตัว ขนาด 340 วัตต์.
 • แผงควบคุมระบบสัมผัส.
 • สันด้านหน้ากระจกสีดำ.
 • กำลังดูดอากาศรวมสูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง.
 • กำลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง.
 • ปรับระดับความแรงได้ 4 ระดับ,ระดับแรงพิเศษ Intensive 10 นาที.
 • มีระบบตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ 30 นาที.
 • ไฟส่องสว่างแบบ LED 2 ดวง x 1 วัตต์.
 • มีคาร์บอนฟิลเตอร์กรองกลิ่นสาหรับระบบหมุนเวียน.
 • ใช้ได้กับการดูดอากาศภายนอกอาคาร.
 • ผลิตในประเทศอิตาลี.

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง : 89.8 x 46.0 x 73.0-100 ซม.
 • ใช้ท่อนำอากาศออกขนาด : 150 มม.
 • อัตราการกินไฟสูงสุด : 342 วัตต์,220 โวทล์,50 เฮิร์ต.
 • ต้องต่อสายดินและมีเบรกเกอร์ควบคุม.

PRODUCT REVIEW