Standard Hood

เครื่องดูดควัน MEX รุ่น SF279XT

SKU: SF279XTPRODUCT FEATURES

คุณสมบัติ

  • เครื่องดูดควันมาตรฐาน ขนาด 90 ซม.
  • มอเตอร์ดูดควันขนาด 135 วัตต์ 1 มอเตอร์
  • กาลังดูดอากาศรวมสูงสุด 550 ลบ.ม/ซม.
  • กาลังดูดอากาศสุทธิสูงสุด 480 ลบ.ม/ซม.
  • ปรับระดับความแรงมอเตอร์ได้ 3 ระดับ
  • ไฟส่องสว่าง 2 ดวง ( 2 x 40 วัตต์)
  • ใช้ได้กับการดูดอากาศภายนอกอาคารเท่านั้น

TECHNICAL DATA

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ขนาด : กว้าง x ลึก x สูง : 89.8 x 50.0 x 14.0 ซม.
  • ใช้ท่อนาอากาศขนาด 150 มม.
  • อัตราการกินไฟสูงสุด : 215 วัตต์ 1 แอมป์

PRODUCT REVIEW