EVENT & PROMOTION

Event

กลุ่มสินค้าแบรนด์ MEX และ BEST เข้าร่วมงานมอบโล่ฉลากประสิทธิภาพสูง 2561

27 สิงหาคม 2564

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ต่างๆ ดังนี้

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องดูดควันสำหรับหุงต้ม
ลำดับ ยี่ห้อ  ชื่อรุ่น ปริมาณการใช้ ค่าไฟฟ้า  ค่าประสิทธิภาพพลังงาน
พลังงาน (หน่วย/ปี) (บาท/ปี) (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง / วัตต์)
1 BEST  K3120XSS90 183 549 5.27
2 BEST  P780 183 549 3.95
3 BEST  P580 183 549 4.03
4 MEX  KC927X90  168 504 6.72
5 MEX  KC928X90 146 438 6.57
6 MEX  SL608GM/X60 183 549 5.79
7 MEX  SL236 113 339 3.05
8 MEX  SL236BL 113 339 2.83
9 MEX  SL226 113 339 2.87
10 MEX  SL614 190 570 4.75
11 MEX  SL239 113 339 2.67
12 MEX  SL226B 113 339 2.57
13 MEX  SF346XT 124 372 2.51
14 MEX  K634XS60 241 723 5.21

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เตารังสีอินฟราเรด
ลำดับ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น  ชนิดหัวเตา  ปริมาณการใช้ก๊าซ ค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ค่าประสิทธิภาพ
ปิโตรเลียมเหลว (กก./ปี) (บาท/ปี) เชิงความร้อน (ร้อยละ)
MEX PC6692IX  2 63 1,512 57.5
2 MEX PC6792I 2 64 1,536 56.3

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ลำดับ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น ชนิดหัวเตา  ปริมาณการใช้ก๊าซ ค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ค่าประสิทธิภาพ
ปิโตรเลียมเหลว (กก./ปี)  (บาท/ปี) เชิงความร้อน (ร้อยละ) 
1 MEX BOX6 4 73 1,752 54.3
2 MEX MDX75W 2 110 2,640 53.5
3 MEX VC75 2 117 2,808 54.3
4 MEX V772C 2 124 2,976 53.8
5 MEX V772CX 2 117 2,808 53.6
6 MEX V752M 2 95 2,280 54.3
7 MEX V6772C 2 117 2,808 53.2
8 MEX V8772C 2 117 2,808 53.4
9 MEX V8772CW 2 117 2,808 53.6
10 MEX V3732CD 2 110 2,640 53.4
11 MEX V7825C 2 139 3,336 53.8
12 MEX V7835C 3 128 3,072 53.7
13 MEX MX712M  2 110 2,640 54.3
14 MEX  PC717CB  1 91 2,184 53.9
15 MEX  PC826G  2 51 1,224 54.0
16 MEX  PC816G 1 51 1,224 54.4
17 MEX  PC528I  1 62 1,488 54.0
18 MEX  PC527C  2 58 1,392 53.6
19 MEX  PC577I3  2 58 1,392 53.6
20 MEX  PC727CB  2 110 2,640 53.7
21 MEX  PSG561X  1 131 3,144 53.8
 

EXPERIENCE