EVENT & PROMOTION

Event

แบรนด์ MEX เข้าร่วม และได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

27 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ในนามของตัวแทนของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ MEX ภายใต้ บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานมอบฉลากประสิทธิภาพสูง และได้รับฉลากประหยัดพลังงานหลายรุ่น ในประเภทต่างๆ อาทิ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว, เตารังสีฟราเรด และประเภทเครื่องดูดควันสำหรับหุงต้ม จากกระทรวงพลังงาน

โดยมีการส่งเสริมภาคเอกชนให้มีการ ติด “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” และมีส่วนสนับสนุนนโยบาย “Energy for all” ในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของทุกคน ในพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โดยท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานมอบฉลากประสิทธิภาพสูง โดยมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนที่ได้รับมอบฉลากฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ให้ความสำคัญกับ นโยบาย  Energy For All ซึ่งจะผลักดันให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งพลังงาน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้พลังงานในทุกมิติ โดยเป้าหมายหนึ่งที่เราต้องเร่งดำเนินการให้สำเร็จเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายนี้ คือ “การช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนโดยการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน” แนวทางขับเคลื่อนที่สำคัญในเรื่องนี้ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้ามีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานในการประหยัดพลังงาน ควบคู่ไปกับกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้เดินหน้าโครงการ “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” ในปี 2562 นี้ โดยมีการติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงใน 19 ผลิตภัณฑ์ รวม 5.3 ล้านใบ ครอบคลุมในอุปกรณ์ที่ใช้งานกลุ่มต่างๆ ทั้งในบ้านอยู่อาศัย โรงงาน อาคาร รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งโครงการนี้สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 135 พันตันน้ำมันดิบ(Ktoe)ต่อปี คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดกว่า 4,360 ล้านบาทต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.65 ล้านตันต่อปีสินค้าที่ติดฉลาก จะผ่านการรับรองจากกระทรวงพลังงานว่าเป็นสินค้าประหยัดพลังงาน คือใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้ารุ่นทั่วไปในตลาด ตั้งแต่ 10 ถึง 30% ขึ้นกับประเภทสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จะช่วยลดรายจ่ายค่าพลังงานในระยะยาว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย Energy For All ในส่วนการดูแลค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของทุกคน อย่างในครัวเรือน
ส่วนแผนติดฉลากเพิ่มในอนาคต มุ่งเน้นภาคขนส่ง และภาคเกษตร อาทิ ยางรถยนต์ เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรการเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภัณฑ์ติดฉลากน้อย ต่อไปเราคงเห็นผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภาคเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้การติดฉลากเป็นไปอย่างแพร่หลายในอนาคต

[Update] กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ทั้งรุ่นเดิม 2561 และรุ่นใหม่ 2562* ต่างๆ ดังนี้

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องดูดควันสำหรับหุงต้ม
ลำดับ ยี่ห้อ  ชื่อรุ่น ปริมาณการใช้ ค่าไฟฟ้า  ค่าประสิทธิภาพพลังงาน
พลังงาน (หน่วย/ปี) (บาท/ปี) (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง / วัตต์)
1 BEST  K3120XSS90 183 549 5.27
2 BEST  P780 183 549 3.95
3 BEST  P580 183 549 4.03
4 MEX  KC927X90  168 504 6.72
5 MEX  KC928X90 146 438 6.57
6 MEX  SL608GM/X60 183 549 5.79
7 MEX  SL236 113 339 3.05
8 MEX  SL236BL 113 339 2.83
9 MEX  SL226 113 339 2.87
10 MEX  SL614 190 570 4.75
11 MEX  SL239 113 339 2.67
12 MEX  SL226B 113 339 2.57
13 MEX  SF346XT 124 372 2.51
14 MEX  K634XS60 241 723 5.21
15* MEX  KV269X60 204 612 5.04
16* MEX TWEET 90B 183 549 5.17
17* MEX SL26 91 273 7.35
18* MEX SP745 183 549 5.12
19* MEX K611ABFX90 234 702 5.28
20* MEX KV737AX90 234 702 5.24
21* MEX K631AX90 234 702 5.16

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เตารังสีอินฟราเรด
ลำดับ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น  ชนิดหัวเตา  ปริมาณการใช้ก๊าซ ค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ค่าประสิทธิภาพ
ปิโตรเลียมเหลว (กก./ปี) (บาท/ปี) เชิงความร้อน (ร้อยละ)
MEX PC6692IX  2 63 1,512 57.5
2 MEX PC6792I 2 64 1,536 56.3

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
ลำดับ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น ชนิดหัวเตา  ปริมาณการใช้ก๊าซ ค่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ค่าประสิทธิภาพ  
ปิโตรเลียมเหลว (กก./ปี)  (บาท/ปี) เชิงความร้อน (ร้อยละ)   
1 MEX BOX6 4 73 1,752 54.3  
2 MEX MDX75W 2 110 2,640 53.5  
3 MEX VC75 2 117 2,808 54.3  
4 MEX V772C 2 124 2,976 53.8  
5 MEX V772CX 2 117 2,808 53.6  
6 MEX V752M 2 95 2,280 54.3  
7 MEX V6772C 2 117 2,808 53.2  
8 MEX V8772C 2 117 2,808 53.4  
9 MEX V8772CW 2 117 2,808 53.6  
10 MEX V3732CD 2 110 2,640 53.4  
11 MEX V7825C 2 139 3,336 53.8  
12 MEX V7835C 3 128 3,072 53.7  
13 MEX MX712M  2 110 2,640 54.3  
14 MEX  PC717CB  1 91 2,184 53.9  
15 MEX  PC826G  2 51 1,224 54.0  
16 MEX  PC816G 1 51 1,224 54.4  
17 MEX  PC528I  1 62 1,488 54.0  
18 MEX  PC527C  2 58 1,392 53.6  
19 MEX  PC577I3  2 58 1,392 53.6  
20 MEX  PC727CB  2 110 2,640 53.7  
21 MEX  PSG561X  1 131 3,144 53.8  
22* MEX V7812MHR 2 113 2,712 54.0  
23* MEX V7828MHR 2 95 2,280 53.7  
24* MEX VB7826MHR 2 88 2,112 53.1  
25* MEX V2772CHR 2 117 2,808 55.1  
26* MEX MX7825C 2 120 2,880 53.4  
27* MEX PC5692GX 2 120 2,880 53.1  

EXPERIENCE