PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

MEX (Pen K Inter Trading Co.,Ltd) ยึดมั่นในการแจ้งวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ของเราที่ www.mexappliance.com ("เว็บไซต์") ให้ผู้เข้าชมของเรารับทราบ ฉะนั้น ในการใช้เว็บไซต์ของเราหรือการรับผลิตภัณฑ์หรือการบริการผ่านเว็บไซต์ของเรานั้น เราถือว่าคุณได้ยอมรับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว ในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์

โปรดทราบว่าเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ MEX มีนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บข้อมูล การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง การปฏิบัติด้านข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ MEX จะไม่รวมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เราเก็บและวิธีที่เราใช้ข้อมูล

เพื่อที่จะให้คุณมีสินค้าและบริการที่ดีกว่า ทางเว็บไซต์ MEX จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสองประเภท :

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคล : "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่ช่วยให้เรารับทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาคุณได้ คุณอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และคุณก็ยังจะสามารถเข้าใช้เนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลก็ยังอาจจะถูกเรียกเก็บจากผู้เข้าชม ซึ่งแสวงหาการบริการที่ MEX เสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ เช่น

- การสมัครและการใช้บัญชีของฉันเพื่อวัตถุประสงค์เช่นการชำระบิลเป็นต้น

- การสมัครเกี่ยวกับการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้น

- การสมัครในบริการการดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้า (CARE) หรือโปรแกรมการช่วยเหลืออื่นๆ

- การสมัครเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วม รับส่วนลด และสิ่งจูงใจอื่นๆในโปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- การขอร่วมในรายชื่อและที่อยู่เพื่อรับการติดต่อทางจดหมาย อีเมล์ ข้อความ โทรศัพท์ทั่วไป โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก MEX ตามที่อาจอธิบายในรายละเอียด ในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ การสื่อสารออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ก็อาจจะต้องการการติดต่อเพื่อติดตามผล (เช่นอีเมล์ ข้อความ และโทรศัพท์ "การโทรกลับ") และการตอบกลับเกี่ยวกับการบริการที่จะถูกนำไปใช้ – รวมทั้งการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจส่งให้เราได้รวมถึงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ และข้อมูลแสดงตัวและข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจจะเก็บข้อมูลบัญชีการเงินบางอย่าง (ถ้าคุณเลือกที่จะให้ข้อมูลนั้น) รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจจะป้อนลงในการสมัครงาน ในกรณีที่คุณสมัคร ใช้โปรแกรมการดูแล (CARE) คุณอาจจะถูกขอให้เปิดเผยการลงทะเบียนการใช้บริการโปรแกรมของรัฐอื่นๆ (เช่นแสตมป์อาหาร / โปรแกรมให้ความช่วยเหลือเสริมด้านโภชนาการ (SNAP) รายได้เสริมเพื่อความมั่นคง และโปรแกรมอาหารกลางวันในโรงเรียนแห่งชาติ)

MEX ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เพื่อให้บริการ ดำเนินธุรกิจของตน และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลทั่วไป : "ข้อมูลทั่วไป" หมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลในการใช้แค่ตัวข้อมูลนั้นหรือด้วยการใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล MEX อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดยใช้คุกกี้ เคลียร์จิฟ (Clear Gifs) หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชม

คุกกี้ : เว็บไซต์ของ MEX อาจส่งคุกกี้มายังเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบุคคลบนเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้มีความพยายาม ในการระบุผู้ใช้แต่อย่างใด ยกเว้นแต่การกระทำบางอย่างถูกชักนำให้กลายเป็นการระบุตัวบุคคลโดยการ "เข้าร่วม" ตัวอย่างเช่น

- มีการร้องขอการบริการส่วนบุคคล

- ได้มีการสมัครซึ่งเกี่ยวกับการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้น

- มีการร้องขอการเข้าร่วมรายชื่อส่งจดหมายของ MEX

- พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นที่ต้องสงสัย หรือข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งจำเป็นภายใต้กฎหมาย

- คุกกี้จะถูกใช้ในการปรับปรุงการใช้สอยของเว็บไซต์สำหรับผู้เข้าชมของเรา

- เคลียร์จิฟ: ในบางครั้ง เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีเคลียร์จิฟ (หรือที่เรียกว่าพิกเซลแท็ก  พิกเซล จิฟ เดียว เว็บบีคอน หรือแอ็คชั่นแท็ก) เคลียร์จิฟเป็นกราฟิกเล็กๆ ที่มีตัวระบุไม่ซ้ำกัน ซึ่งมีการใช้งานคล้ายกันกับคุกกี้ ที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ออนไลน์ของเรา เรายังใช้เคลียร์จิฟเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อให้เราสามารถ กำหนดบริการของเราเพื่อคุณได้ดีขึ้น เคลียร์จิฟอาจจะระบุตัวบุคคลได้หากใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราก่อนหน้านี้

ข้อมูลจราจร : MEX จะรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลทางสถิติจากบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ การนำทาง เครือข่ายและปริมาณการจราจร ("ข้อมูลจราจร") โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างของข้อมูลจราจรมีดังต่อไปนี้

- ชื่อของโดเมนหรือยูอาร์แอลที่ผู้เข้าชมใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (เช่น "company.com" "school.edu"  หรือ"agency.gov")

- รหัสโพรโทคอลอินเตอร์เนต์ ("ไอพี")

- ชนิดของเว็บเบราเซอร์ที่ใช้

- หน้าเว็บที่เข้าชม และวันที่และเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์นี้

- จุดประสงค์หลักของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรคือการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประโยชน์ให้กับผู้เข้าชม เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ข้อมูลจราจรยังมีประโยชน์ในการช่วยให้เราปรับปรุง ประสบการณ์การใช้งานโดยรวมในเว็บไซต์ของเราให้คุณได้ ข้อมูลจราจรอาจระบุผู้เข้าชมรายบุคคลได้เมื่อใช้ร่วมกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหน้านี้

การใช้ข้อมูลของคุณร่วมกับบุคคลที่สาม

หากไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ MEX จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าของพวกเขา เว้นแต่ว่า MEX อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณกับบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ (สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ) หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ที่มีการให้บริการกับ MEX ซึ่งการบริการนั้นๆ จะเกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MEX เอง (ขึ้นอยู่กับภาระการรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัย)

การบังคับใช้กฏหมาย : MEX อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในการตอบสนองต่อหมายศาลหรือหมายที่ส่งให้กับเรา เพื่อป้องกันหรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ผู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และตัวบริษัทเอง MEX อาจถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมภายใต้คำสั่งกฎหมายหรือผู้มีอำนาจของศาล เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำสั่งศาล หมายศาล หรือเพื่อร่วมมือในการดำเนินการสอบสวนตามกฎหมาย MEX จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการระบุตัวผู้ใช้บริการของเราที่กระทำกิจกรรมผิดกฎหมาย อย่างเต็มที่ MEX ขอสงวนสิทธิในการรายงานกิจกรรมใดๆ ที่เรามีความเชื่อว่าอาจมีการไม่ชอบทางกฎหมายให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การควบรวมกิจการ :ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การรวม การขาย การโอนสินทรัพย์และธุรกิจทั้งหมดหรือที่สำคัญทั้งหมดของ MEX หนึ่งในจำพวกสินทรัพย์ที่จะถูกโอนโดยทั่วไป คือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้เข้าชมและลูกค้าของเรา (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป) อย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยองค์กรที่สืบเนื่องจากเราจะยังคงใช้เงื่อนไขตามนโยบายนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากการทำรายการควบรวมที่กล่าวไว้

การปฏิบัติรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

MEX ใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถือสิทธิ์ แก้ไข หรือทำลายข้อมูลที่ให้บริการจาก MEX ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ความพยายามเหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบการจราจรบนเครือข่ายเพื่อระบุความพยายามในการอัปโหลดที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญโดย ใช้ ซิเคียว ซ็อกเก็ต เลเยอร์ ("เอสเอสเอล") ในบางกรณี หรือการใช้เทคโนโลยีที่เทียบเท่าอื่นๆ นอกจากนี้ การตรวจสอบอาจจะเกิดขึ้นเพื่อการป้องกันการดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่อาจทำให้ MEX ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือได้รับความเสียหายใดๆ MEX มุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ และจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการนี้คงอยู่ให้กับผู้เข้าชมทั้งหมดเสมอ

ถึงแม้ว่า MEX จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ MEX นี้ การสกัดกั้นหรือการเข้าถือสิทธิข้อมูลที่ไม่ชอบทางกฎหมายโดยบุคคลที่สามก็อาจจะยังเป็นไปได้

เด็ก

MEX ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีนอกจากนี้เรายังไม่ทราบถึงเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของเราที่อาจถือว่าเป็นอันตรายต่อเด็กได้ หาก MEX ทราบว่าได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบข้อมูลดังกล่าวจากข้อมูลของเราและยุติการใช้บัญชีนั้นๆ ทันที

ลิงค์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ให้เชื่อมโยงไปยังสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆของรัฐ เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเนื้อหาออนไลน์ต่างๆ การเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น MEX ไม่ได้ทำการรับรองสินค้า คำแนะนำ หรือบริการใดๆ ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม ซึ่งร่วมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สามในด้านการยืนยันความเป็นจริง ข้อเสนอแนะนำ การแปลความหมาย หรือคำแนะนำอื่นใด บุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และMEX ไม่ได้แสดงข้อคิดเห็นถึงความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับ วัตถุประสงค์หรือการใช้บริการใด ๆนั้น นอกจากนี้ MEX ยังไม่ได้ยืนยันนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาบริการของบุคคลที่สาม หรือกำหนดการกระทำที่เกี่ยวกับ ความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เข้าถึงได้จาก MEX จะไม่มีกรณีใดๆ ที่ MEX จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สาม MEX ขอให้คุณถามคำถามและระมัดระวังเสมอก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(ปรับปรุงล่าสุด 25 ธันวาคม 2561)

MEX ขอสงวนสิทธิในการไม่ต้องแจ้งการเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงในเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่ปรับปรุงจะมีผลทันทีที่ประกาศในเว็บไซต์นี้และทุกครั้งที่มีการปรับปรุงนโยบายนี้ วันที่ของการปรับเปลี่ยนจะได้รับการประกาศด้วย

คำสงวนสิทธิ

MEX จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สามได้รับรหัสผ่านของผู้ใช้บริการหรือรหัสผ่านถูกใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเชื่อว่าบุคคลที่สาม ได้รับรหัสผ่านใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในกรณีที่ผู้เข้าชมมีปัญหาเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อ MEX ทันทีเพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือกระทำขั้นตอนการอื่นๆ ตามความเหมาะสม การติดต่อนี้ควรจะส่งให้กับ [email protected]

 

คำถามและความคิดเห็น

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของเรา หรือ (ข) คำถามอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ MEX หรือบริการของ MEX โปรดติดต่อ MEX ทางอีเมล์ที่ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ที่ 02 714 0785-6 หรือทางไปรษณีย์ที่:

PEN K INTER TRADING CO.,LTD.

อาคาร พี บี ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 1000/63-64 สุขุมวิท 71 แขวง คลองตันเหนือ

เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 66(0) 2493-6565 โทรสาร : 66(0) 2391-1141

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อเหล่านี้ หรือการสื่อสารทางจดหมายกับ MEX จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มที่ใช้เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ

ปรับปรุงล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562